English version

Застраховка "Защита при пътуване в чужбина"

 Застраховка "Защита при пътуване" се сключва с "Мондиал Асистанс". Застраховката е задължителна. Тя може да бъде лична или семейна и има следните покрития:

 • 24-часова спешна телефонна централа
 • Здравна застраховка за чужбина
  - Разходи за болнично и амбулаторно лечение - в това число спешна стоматологична помощ
  - Медицински транспорт, вкл. амбулаторен самолет
 • Отделно връщане - Репатриране при смърт
 • Пътнически багаж - Замяна при повреда/загуба на багаж от превозвача; обир/кражба на багаж
 • Лична отговорност по време на пътуване - отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица

Застраховката се сключва за максимална продължителност на пътуването: 31 дни.

По Ваше желание можете да сключите допълнителна застраховка и за други застрахователни събития.

Попитайте за повече информация на нашите адреси и телефони за контакти.

 

Информация за допълнителни покрити рискове по застраховки „Помощ при пътуване в чужбина“ и „Отмяна на пътуване“ на Mondial Assistance във връзка с COVID-19

Всички продукти на "Mondial Assistance" включват следните покрития (т.е. за тези събития няма да се прилага посоченото изключение за „епидемия и пандемия“ , описано в Общите условия на застраховане):

 • COVID-19 защита при отмяна на пътуване

Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването.

Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има животозастрашаващо състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в болница.

 • COVID-19 защита по време на пътуване: разширено медицинско покритие, прекратяване на пътуването и отделно връщане

Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 по време на пътуване в чужбина, то ще получи пълна медицинска защита като част от медицинската застраховка за чужбина, включена в застрахователния пакет. Това включва 24/7 спешен асистанс, както и покриване на възникналите медицински разходи.

Покрито е също така прекъсване на пътуването, както и отделно връщане до родината поради заболяване или подозрения за COVID-19, при условие че това е в съответствие с инструкциите и разпоредбите на местните власти и при условие, че това е включено като покритие по избрания застрахователен пакет.

В случай на заболяване на съпруг/а или близък роднина у дома, който има животозастрашаващо състояние поради COVID-19, Застрахователят ще съдейства за връщането до родината и ще възстанови разходите за пътуването. Това включва такси за презаверяване и разходи за неизползвани туристически услуги, но при условие, че застрахователният пакет включва покритие „отделно връщане“ и „прекъсване на пътуването“.

Застраховката също покрива разходите за закъсняло пристигане в чужбина или закъсняло връщане в родината, ако на пътуващия е отказан бординг поради съмнение за COVID-19. За целта застрахователният пакет трябва да включва покритие „закъсняло връщане/пристигане“.

 • Важно уточнение:

- Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или груба небрежност остават като изключени събития.

- Покритията за « прекъсване на пътуване », « закъсняло връщане/пристигане » и « отделно връщане » са приложими за съответните застрахователни продукти, които включват тези покрития. Например покритие «прекъсване на пътуване» се включва само по застрахователни продукти «Отмяна на пътуване» и «Защита при пътуване Премиум».

Пандемия и епидемия продължават да съществуват като изключения в Общите условия.

Например ако пътуването бъде отменено от туроператора заради COVID-19, това събитие е изключен риск по застрахователното покритие.

Следните събития също остават изключени от обхвата на застраховките:

- Пътуване до държави/райони, за които властите са издали официални предупреждения за пътуване (степен 5 или 6),

- Страх от предприемане на пътуване,

- Отказ за спазване или несъобразяване с правила и разпоредби в съответната дестинация,

- Груба небрежност и умишлено заразяване с COVID-19.