English version

Занзибар

Екзотични пътешествия

  • "Jambo" Занзибар

    14.03.2021 От СОФИЯ и ВАРНА. * На суахили "Jambo" се използва за "Здравей"!

    Цени от: 1585 евро/3100 лв.

  • Почивка в Занзибар

    13.01.2021, 17.02.2021 Индивидуално пътуване. Всеки ден през месеците януари, февруари и март.

    Цени от: 1529 евро/2990 лв.