English version

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Бенефициент: БОЯНА-МГ ЕООД

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.095-3071

Обща стойност: 39 691,14 лв.

Начало: 26.02.2021
Край: 26.05.2021