English version

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Бенефициент: БОЯНА-МГ ЕООД

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.101-1846

Обща стойност: 31 287,74 лв.

Начало: 27.07.2021
Край: 27.10.2021

 


 

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.095-3071 (Фаза II)

Бенефициент: „БОЯНА-МГ" ЕООД

Обща стойност: 13 586,92 лв.

Начало: 28.05.2021г.
Край: 28.08.2021г.


 

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Туристическа компания Бояна-МГ получи безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Получените средства ще бъдат използвани за преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19.

 


 

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Бенефициент: БОЯНА-МГ ЕООД

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.101-1846

Обща стойност: 39 691,14 лв.

Начало: 26.02.2021 г.
Край: 26.05.2021 г.

 


Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0393-C01

Бенефициент: „БОЯНА-МГ" ЕООД

Обща стойност: 64 108,10 лв., от които 54 491, 88 лв. европейско и 9 616, 22 лв. национално съфинансиране.

Постигнати резултати: В резултат на получените средства, финансирани по проект BG16RFOP002-2.092-0393-C01/21.12.2020 г. предприятието успява да подсигури нормалния работен процес на служителите си, посрещайки разходи от първа необходимост, а именно - заплащане за вода, ел. енергия, отопление, услуги по трудова медицина, телекомуникационни услуги, санитарни услуги, охрана, поддръжка на служебни автомобили, консумативи. Неразделна част от осигуряването на нормално протичащия работен процес са и месечните резходи за абонаменти по поддръжката на мрежовото оборудване, антивирусните лицензи, абонаменти за резервационни системи, счетоводни услуги, абонамент за браншови организации и куриерски услуги.Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.