English version

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Бенефициент: БОЯНА-МГ ЕООД

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.101-1846

Обща стойност: 31 287,74 лв.

Начало: 27.07.2021
Край: 27.10.2021