English version

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Туристическа компания Бояна-МГ получи безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Получените средства ще бъдат използвани за преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19.